Varmepumpeindustrien

Varmepumpeindustrien - VPI - samler branchens producenter og leverandører af kvalitetsvarmepumper. 

Foreningen arbejder målrettet på, at varmepumper skal opnå en central placering i fremtidens danske fossilfrie energipolitik. Det gælder individuelle varmepumper, varmepumper i industrien og varmepumper i fjernvarmesektoren. Samtidig har foreningen særlig fokus på kvalitet og energieffektivitet.

sample image
sample image
sample image
sample image
 


Varmepumpeindustrien

- vi arbejder for et fossilfrit Danmark

Vi er som branche overbevist om, at varmepumpeteknologien er en væsentlig faktor for at gøre Danmark fossiluafhængigt.

Vi er også klar til, at de individuelle varmepumper erstatter olie- og naturgasfyret. Varmepumper, der kører på 100 pct. grøn strøm, er en samfundsøkonomisk gevinst, og potentialet for CO2 besparelser er stort. Ændringerne af afgiftspolitikken er helt nødvendige for at sikre den grønne omstilling.

Derfor er det meget tilfredsstillende, at der sker en nedsættelse af både elafgiften og elvarmeafgiften. Det er hovedvirkemidler til at ændre forbrugsmønstre og dermed erstatte fossile brændsler med strøm fra VE. De er også et nødvendigt incitament til fremme af investeringer i såvel store varmepumper på decentrale varmeværker som individuelle varmepumper samt i store industrielle varmepumper, som også har et stort potentiale.

Medlemmer


 

Varmepumper forrest i den grønne omstiling

”Individuelle varmepumper kan erstatte olie- og naturgasfyr. En varmepumpe fungerer ved at tage termisk energi fra luft, vand eller jord og omdanne det til varmt vand eller luft via brug af elektricitet. Potentialet for CO2-besparelser er stort. Ved i 2030 at have erstattet 45 pct. af oliefyrene og 20 pct. af naturgasfyrene med individuelle varmepumper kan der opnås en reduktion på 3,2 mio. ton CO2, hvilket opfylder 35 pct. af basisfremskrivningens centrale skøn for reduktionsbehovet for at nå 2030-målet.

Samtidig kan dette gøres med en samfundsøkonomisk gevinst, og derfor er elementet meget billigt. Dette gælder, selv når den forbrugte elektricitet skal produceres med vedvarende energi.”

Klimarådets rapport ”Omstilling frem mod 2030” – udgivet juni 2017"

 

VPF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis tenetur, sequi quasi vero, officia ducimus, explicabo voluptatibus est debitis quis voluptatem! Assumenda illo dolore dignissimos officia dicta, quo, quis cum!

 

VPF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis tenetur, sequi quasi vero, officia ducimus, explicabo voluptatibus est debitis quis voluptatem! Assumenda illo dolore dignissimos officia dicta, quo, quis cum!